Home | Voor wie | Wie is de filosofisch practicus | Hoe werkt het, tarieven | Voorwaarden | Nieuws/Doordenkers l Contact

OpenDenken.nl

Copyright ©2014 OpenDenken.nl

Privacyverklaring/geheimhouding


Deze website maakt geen gebruik van cookies en werkt niet met een contactformulier.  

Als een (potentiële) cliënt contact wilt opnemen kan dit telefonisch op nummer 06 - 42543074 of per email info@opendenken.nl.


De Filosofisch Practicus zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt in het kader van de gesprekken verstrekte gegevens.


Hetgeen tijdens de individuele gesprekssessies aan de orde komt, kan door de Practicus uitsluitend ten behoeve van gesprekken (elektronisch) worden opgeslagen en wordt vertrouwelijk behandeld.

De Practicus kan zolang de identiteit (naam en kenmerkende details) van de betreffende individuele cliënt verborgen blijft, slechts in algemene zin - bijvoorbeeld voor onderwijsdoeleinden - mededelingen doen.


Individuele cliënten stemmen toe in de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover relevant voor de administratie van OpenDenken.nl.

OpenDenken.nl slaat zo min mogelijk gegevens op, gaat daarmee zorgvuldig om en zal deze niet ter hand stellen aan derden, behalve wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.